Om oss

Thorax Ab är ett bolag som bedriver utbildningsverksamhet och ägs till sin helhet av Medicinarklubben Thorax r.f. Bolaget arrangerar en prepkurs inför urvalsprovet till studielinjerna i medicin, odontologi och veterinärmedicin. Thorax Ab ordnar dessutom kurser inför studentexamen i biologi och kemi, riktade för blivande abiturienter.

Bolagets ledning består av dess styrelse och VD.
Styrelsen leds av styrelseordförande, Fredrik Ahlström.
Bolagets dagliga verksamhet leds av dess verkställande direktör, Ines Kumpulainen.
Ines kan nås med e-postadressen prepkurskoordinator@thorax.fi